headerphoto

Jordbruk

Gården är en KRAV-gård och säljer nötkött genom Gröna gårdar och eget producerat öbetat lammkött.
På gården finns köttdjur, Hereford och Aberdeen Angus. En del är rasrena andra blandade. Herefordtjuren vi har just nu kommer från Dromsered Gård och Aberdeen Angus tjuren från Uddevalla. Vi har ungefär 20 kalvningar om året. Djuren går ute tills strax innan de skall kalva. Årskalvarna har vi ju tagit in innan. De går på lösdrift i vår ladugårdshall som ligger alldeles intill vårt boningshus.
På Överön har det funnits nötkreatur i flera hundra år. Roy tog över gården 1982 av sin far. Från 1990 finns det enbart köttdjur.

Och hästarna.

Och fåren.